Formy płatności

Płatności w sklepie internetowym 357.red:

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  • Nr rachunku bankowego do wpłat: 02 1140 2004 0000 3002 3655 5973, dane odbiorcy płatności: PPH AT, 26-600 Radom, ul. Paryska 2 (informacje podawane każdorazowo przy finalizowaniu zamówienia).
  • Numer rachunku bankowego w formie kodu QR:

Za pośrednictwem platformy płatniczej Paynow (realizowanej przez mBank SA)

W przypadku tej metody płatności, administratorem Twoich danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18, zwany dalej „Bankiem”. 
Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym możesz kontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl
Powyższe dane osobowe podane przez Ciebie zostaną wykorzystane przez Bank w celu realizacji transakcji płatniczej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Bank jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „PayNow””.
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad Bankiem np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, Bank zanonimizuje Twoje dane osobowe.
Za pośrednictwem [BOK lub w placówkach Banku] masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia oraz możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony Twoich danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym Twoich uprawnień, można znaleźć na stronie mbank.pl/rodo

Za pomocą kart płatniczych

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.

W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego. Płatność kartą uzależniona jest od możliwości technicznych spedytora na danym obszarze. Sklep zaleca każdorazowo weryfikację na infolinii spedytora ocenę możliwości zapłaty kartą w danej lokalizacji docelowej.

  • W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Paynow,  podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank SA.
  • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  • Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Należność za towary zakupione w sklepie internetowym 357.red można uregulować w następujący sposób: